Błędy w testach na prawo jazdy


 

Całkiem możliwe, że testy na prawo jazdy, których używasz posiadają nieprawidłowe klucze odpowiedzi. Jednym z pytań zajęła się Komisja Weryfikacyjna.

Jak okazuje się (akurat ten, wykryty) błąd w kradł się do testów na prawo jazdy dystrybuowanych przez wiele podmiotów (także tych „dużych”). Wprawdzie wszyscy w mniejszym lub większym stopniu korzystają z oficjalnej i opublikowanej bazy pytań, jednak bywa, że odpowiedzi na to samo pytanie bywają różne. Ministerstwo bowiem nie publikuje klucza odpowiedzi i firmy muszą zmagać się same ze znalezieniem prawidłowej odpowiedzi.

Chodzi o pytanie z oficjalnej puli pytań a dotyczące manewru zawracania: „Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić?”

testy na prawo jazdy

Czy zawróciłbyś w tej sytuacji?

Część dystrybutorów  testów na prawo jazdy uznała, że zawracanie pod nosem TIR-a zjeżdżającego z góry jest prawidłowym zachowaniem na drodze. Wprawdzie żaden ze znaków pionowych ani poziomych nie zabraniał na wykonanie tego manewru jednak zawrócenie w tej sytuacji stoi w sprzeczności z art 22. 6. ustawy prawo o ruchu drogowym:

Zabrania się zawracania:
1) w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;
2) na autostradzie;
3) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;
4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

Zdezorientowani kursanci

…zaczęli szukać pomocy. Serwis zdamyto.com (w testach którego odpowiedź na to pytanie od początku zabraniała zawracania) postanowił wystosować oficjalne pismo do Komisji Weryfikacyjnej, ta bardzo szybko zareagowała:

Reasumując: odpowiedź oczekiwana w WORD brzmi NIE i taka powinna być odpowiedź w Waszych płytkach / stronkach z testami na prawo jazdy

I tu nasuwa się kilka refleksji

  1. Wprawdzie cała baza pytań jest oficjalnie opublikowana – nie jest opublikowany klucz odpowiedzi. Jak okazuje się stosowanie oficjalnej bazy pytań nie zawsze daje gwarancję tego, że dostarczona kursantom płytka CD zawiera prawidłowe testy na prawo jazdy.
  2. Tylko jeden z wydawców pokwapił się o oficjalne zapytanie skierowane do ministerstwa. Przecież każdej firmie sprzedającej testy na prawo jazdy zależy na dostarczeniu produktu o najwyższej jakości.
  3. Tak naprawdę istnieje nadzór tylko nad pytaniami w teście na prawo jazdy. Nadzór nad odpowiedziami istnieje jedynie w zakresie w jakim zadbają o niego sami zainteresowani. Kursanci bardzo często uczą się nieprawdziwych odpowiedzi.
  4. Komisja weryfikacyjna zareagowała wzorowo – błyskawicznie. Pozostaje mieć nadzieję, że błędne odpowiedzi na pytania zostają szybko skorygowane.
  5. Kursanci otrzymujący testy na prawo jazdy w formie płytek CD i tak szukają pomocy w sieci (innej, większej, pewniejszej bazy pytań). Po prostu nie ufają już nośnikom, które zaczynają przechodzić do lamusa (jeśli już nie tego nie zrobiły)

W nagrodę za prawidłową reakcję linkujemy testy zdamyto 🙂

Pełna oficjalna baza pytań na prawo jazdy z prawidłowymi odpowiedziami