Kategoria B+E także w oddziałach WORD?


 

Proponowane zmiany ustawy o kierujących pojazdami dają możliwość zdawania egzaminów na prawo jazdy kategorii B+E także w Grójcu.

Posłowie pracują obecnie nad zmianą ustawy o kierujących pojazdami. Projekt nowej ustawy dotyczy dodania kategorii prawa B+E do katalogu egzaminów państwowych przeprowadzanych w miastach niespełniających warunków w art. 51 ust. 4 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (czyli tam, gdzie otwarto oddziały zamiejscowe WORD).

Testy na prawo jazdy online

Projekt zmian do ustawy o kierujących pojazdami

Kategoria B+E także w oddziałach WORD

Posłowie chcą, aby w mniejszych miastach gdzie utworzono oddziały WORD była możliwość zdawania egzaminów na prawo jazdy kategorii B+E. W uzasadnieniu zmian możemy przeczytać:

Za proponowaną zmianą przemawiają racjonalne przesłanki, bowiem wymogi odnośnie egzaminu praktycznego B+E prawa jazdy w części przeprowadzanej w ruchu drogowym na drogach publicznych są takie same jak w przypadku egzaminów praktycznych pozostałych kategorii prawa jazdy. W części egzaminu praktycznego na kat. B+E prawa jazdy przeprowadzanego na placu manewrowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w zakresie sprawdzenia podstawowych umiejętności manewrowania pojazdem lub zespołem pojazdów należałoby dodatkowo wyznaczyć stanowiska konieczne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat. B+E (…).

Korzystając z faktu, iż oddziały terenowe, które już zostały utworzone lub będą utworzone w miastach niespełniających warunków, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 5 styczna 2011 r. o kierujących pojazdami, dysponują lub będą dysponować odpowiednimi pomieszczeniami, sprzętem komputerowym oraz systemem informatycznym, zasadne jest umożliwienie w tych miastach zdawania egzaminu teoretycznego, także w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy, poza dotychczasowymi kat. AM, A1, A2, A, B1 lub B. W związku z tym projekt ustawy przewiduje, aby część teoretyczna egzaminu państwowego w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy mogła być także przeprowadzana w mieście niespełniającym warunków, o których mowa w ust. 4 wymienionej ustawy, wskazanym przez sejmik województwa na wniosek marszałka województwa.

Pobierz poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (serwer sejm.gov.pl).