Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa


 

Zgodnie z kalendarzem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie w dniach 9-10 czerwiec 2016 zaplanowano „Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa”

Warunki uczestnictwa w kursie

Chcąc uczestniczyć w kursie należy:

  • posiadać skierowanie / decyzję starosty,
  • dokonać opłaty za szkolenie,
  • wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową.

Na kurs należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości.

Zapisy – wymagane dokumenty

Zapisując się na kurs należy dostarczyć do WORD:

  • oryginał lub kopię skierowania / decyzji starosty,
  • dowód uiszczenia opłaty,
  • wypełnioną kartę zgłoszenia na szkolenie

Zapisy

Osobiście lub przez upoważnioną osobę w:  

Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 217, Miejsce Egzaminowania przy ul. Odlewniczej 8

fax: 22 59-76-701,
e-mail: szkolenia@word.waw.pl

Więcej na stronie WORD Warszawa http://serwer1442727.home.pl/


Opłaty

Koszt kursu wynosi 400,00 zł.