Opłaty


Cennik WORD czyli stawki opłat za egzamin na prawo jazdy.  Stawki ustalone są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. poz. 78).
Cennik egzaminów:

Egzamin teoretyczny 30 zł
Egzamin praktyczny na kategorię AM prawa jazdy 140 zł
Egzamin praktyczny na kategorię A1, A2 lub A prawa jazdy 180 zł
Egzamin praktyczny na kategorię B prawa jazdy 140 zł
Egzamin praktyczny na kategorię B1, C1, D1 lub T prawa jazdy 170 zł
Egzamin praktyczny na kategorię C, D lub B+E prawa jazdy 200 zł
Egzamin praktyczny na kategorię C1+E, C+E, D1+E lub D+E prawa jazdy 245 zł

Zapisy na egzamin w Grójcu