Prawo jazdy bez egzaminu teoretycznego


 

Całkiem niedawno pojawiło się rozporządzenie regulujące wydawanie polskich praw jazdy znoszące konieczność zdawania egzaminu teoretycznego.

Nie musisz zdawać testów na prawo jazdy

Niestety rozporządzenie dotyczy posiadaczy tajwańskich praw jazdy. Proces ubiegania się o prawa jazdy dla polskich obywateli nie został zmieniony.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu wydawania polskiego prawa jazdy osobom posiadającym tajwańskie prawo jazdy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu wydawania polskiego prawa jazdy osobom posiadającym tajwańskie prawo jazdy

Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania polskiego prawa jazdy osobom posiadającym tajwańskie prawo jazdy do pobrania.

Sprawdź czy zdasz: testy na prawo jazdy-pełna baza pytań.

Egzaminy na prawo jazdy

Przepisy regulujące ubieganie się o uprawnienia do kierowania – dotyczące polskich obywateli – nie zostały póki co zmienione, chociaż trwają prace nad zmianą ustawy o kierujących pojazdami. Nadal więc obowiązuje konieczność zdawania testów na prawo jazdy. Pula pytań została niedawno powiększona o około 400.