Testy na prawo jazdy: pechowe pytanie


 

Najbardziej pechowe pytanie z testów na prawo jazdy: aż ponad 60% kursantów udziela błędnej odpowiedzi. Nie ma co liczyć na to, że w 2017 roku nie znajdzie się ono w puli pytań. Czy w nowych pytaniach, które mają zostać dodane także znajdzie się równie niewdzięczne pytanie?

Portal zdamyto.com systematycznie publikuje zestawienie pytań, które sprawiają najwięcej kłopotów przyszłym kierowcom. Wśród tych „najtrudniejszych” znalazło się pytanie dotyczące… wyprzedzania.

Zajrzyj też: Testy na prawo jazdy 2017: jakie zmiany?

W statystykach dotyczących miesiąca grudnia aż ponad 60% kursantów nie potrafiło udzielić odpowiedzi na powyższe – wcale nie skomplikowane – pytanie.

Negatywna odpowiedź kosztuje w tym przypadku utratę aż 3 punktów, to pytanie może więc poważnie zagrozić wynikowi Twojego egzaminu teoretycznego.

Czy można wyprzedzać z prawej strony?

Można, ale to zależy od okoliczności a także… pojazdu wyprzedzanego. Zasady wyprzedzania reguluje rozdział 6. ustawy prawo o ruchu drogowym:

Art 24:

3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 10 i 12.

4. Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.

5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.

10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:
1) na jezdni jednokierunkowej;
2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

12. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.

Przedstawiona w pytaniu sytuacja nie spełnia żadnych z wymienionych wyżej warunków wyprzedzania z prawej strony. Nie możesz zatem wyprzedzić – w tej sytuacji – pojazdu przejeżdżając z jego prawej strony.

Rozwiązuj: Testy na prawo jazdy 2017. Pełna oficjalna baza pytań