Zapisy


Zapisy na egzamin w Grójcu odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Przychodząc do WORD po raz pierwszy, zapisu na egzamin na daną kategorię można dokonać w Biurze Obsługi Klienta. Należy ze sobą zabrać:

  • ważny dokument tożsamości,
  • numer PKK otrzymany w Wydziale Komunikacji,
  • dowód wniesionej opłaty za egzamin.

Zapisanie się na egzamin możliwe jest jedynie w Biurze Obsługi Klienta. Może ono być przeprowadzone osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Kolejny zapis na egzamin – niezależnie od tego, czy kolejny zapis dotyczy tego samego rodzaju egzaminu (teoretycznego lub praktycznego), czy dokonujesz pierwszego zapisu na egzamin praktyczny po zdanym egzaminie teoretycznym można tego dokonać

  • w Biurze Obsługi Klienta:
    • osobiście,
    • przez upoważnioną osobę.
  • za pośrednictwem platformy Info-Car.

WORD Grójec numer telefonu

Opłaty za egzamin