Zdanie egzaminu w starym roku może nie uchronić Cię od nowych zasad


 

A wszystko przez termin… „nadanie uprawnień” No właśnie. Kto nadaje uprawnienia? WORD? Starosta? A może PWPW? Niestety – nie WORD. I właśnie dlatego zdanie egzaminu w starym roku spowoduje, że możesz załapać się na nowe zasady.

Uwagę na ten problem zwrócił serwis mordkrakow.pl. Przecież od chwili zdania przez Ciebie egzaminu na prawo jazdy do chwili uzyskania uprawnień może minąć trochę czasu. Czasu liczonego nie w minutach, czy godzinach ale… w dniach.

Psst… Pełna aktualna pytań na prawo jazdy

Nowe zasady mają objąć wszystkich tych, którzy uprawnienia zdobędą po 1 stycznia 2017. Oczywiście nie jest pewne czy te zmiany wejdą w życie w zakładanym terminie, ale jeśli wejdą to:

 1. Okres próbny będzie obowiązywał młodych kierowców przez pierwsze 24 miesiące od daty wydania uprawnień. Przez pierwsze 8 miesięcy nie będą oni mogli przekraczać 50-tki na obszarze zabudowanym i 80 poza nim. Prędkość maksymalna na autostradach i drogach ekspresowych ograniczona będzie do 120 km/h.
 2. W okresie próbnym młody kierowca będzie mógł popełnić najwyżej dwa wykroczenia.
 3. Możliwość wydłużenia okresu próbnego o kolejne 2 lata, jeśli w czasie jego trwania młody kierowca popełni 2 wykroczenia drogowe.
 4. Cofanie uprawnień do kierowania w przypadku popełnienia 3 wykroczeń w trakcie okresu próbnego.
 5. Konieczność oznakowania pojazdu zielonym listkiem.
 6. Obowiązkowe płatne szkolenia teoretyczne pomiędzy 4 a 8 miesiącem od daty uzyskania uprawnień. Kurs ma trwać 2 godziny i ma być przeprowadzany w WORD.
 7. Obowiązkowe płatne szkolenie praktyczne przeprowadzane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy: 1 godzina.
 8. Zakaz pracy zawodowej w okresie pierwszych 8 miesięcy od daty uzyskania uprawnień.
 9. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem samochodu.

Czytaj więcej: Prawo jazdy 2017

Kto nadaje uprawnienia do kierowania?

Nie. Nie PWPW (wiemy już, że nie WORD). Pozostaje starosta. To on po otrzymaniu odpowiednich dokumentów dokonuje ostatecznego sprawdzenia wszystkich warunków niezbędnych do wydania prawa jazdy, a następnie wydaje odpowiednie uprawnienia. Jakimi dokumentami dysponuje starosta?

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • potwierdzenie ukończenia odpowiedniego szkolenia,
 • potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego,
 • orzeczenie lekarskie (i psychologiczne o ile jest wymagane)

A te wszystkie dokumenty nie spłyną na biurko urzędnika kilka minut, czy nawet kilka godzin po tym jak wyfruniesz w skowronkach z pojazdu egzaminacyjnego.

Datą uzyskania uprawnienia do kierowania jest zatem ostatecznego potwierdzenia przez organ wydający uprawnienia do kierowania pojazdami wszystkich wymaganych warunków do uzyskania prawa jazdy, a nie data zdania egzaminu państwowego.

W praktyce po pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego na prawo jazdy pracownik WORD uzupełnia Twój PKK w systemie. Kolejny etap wykonywany jest już po stronie odpowiedniego wydziału komunikacji. To tam dokonywane jest zatwierdzenie wniosku o wydanie prawa jazdy przez urzędnika tego wydziału, po uprzednim sprawdzeniu kompletności i poprawności i oczywiście aktualności wszystkich niezbędnych dokumentów. Dniem uzyskania uprawnień, widniejącym na prawie jazdy jest własnie dzień w którym urzędnik wydziału komunikacji potwierdził, że spełniłeś wszystkie oczekiwane wymagania. Klik… i już jesteś w PWPW.

Prawo jazdy 2017: Nowe przepisy (niemal na pewno) nie wejdą